Dodaj ofertę

Chcesz dobrze sprzedać lub wynająć nieruchomość? Daj się zobaczyć! Dodaj swoją nieruchomość.


  Umów rozmowę

  Wypełnij formularz aby umówić rozmowę on-line z naszym Agentem
   Wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych pozwoli nam na pozostanie z Państwem w kontakcie oraz informowanie Państwa o naszej aktualnej ofercie. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

   Porozmawiaj z Agentem

   Regulamin

   Postanowienia ogólne.

   Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów oferowanych przez Firmę Welcome Properties Sp. z o. o. zamieszczonych na stronie www.welcomeapartment.pl oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy firmą Welcome Properties Sp. z o.o, na warunkach określonych w regulaminie.

   Rezerwacja i płatność.

   Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje maila potwierdzającego rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.

   Płatność za pobyt:

   • Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
   • Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową wymagana jest wpłata 30% opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 24 h, na podane w potwierdzeniu rezerwacji konto bankowe. Pozostałą kwotę z pobyt Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką lub kartą.
   • Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej, wynoszącej: w Gdańsku: 2,80 PLN/doba/osoba, Sopot: 4,30 PLN/doba/osoba.
   • Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 150 PLN do 300 PLN. Przy rezerwacji apartamentu przez portale rezerwacyjne, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe, podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drogą mailową lub poprzez stronę www, wysokość opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
   • Odbiór kluczy po godzinie 18.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości: 100 PLN.
   • Oferta oraz podane ceny na stronie www.welcomeapartment.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzona przez pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o. o..
   • Wszystkie ceny oferowane przez Welcome Properties Sp. z o.o. zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
   • W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, galanteria hotelowe, środki higieniczne oraz powitalny zestaw herbaty, kawy i cukru.
   • Firma Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości uzależnionej od kategorii apartamentu od: 1000 PLN do 2000 PLN. Kaucja pobierana jest w gotówce. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy Welcome Properties Sp. z o.o. w przypadku ewentualnych zniszczeń. W przypadku braku zastrzeżeń pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o., podczas kontroli apartamentu w dniu wyjazdu, kaucja jest zwracana w całości.
   • Wszystkie zamiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o. Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, w przypadku rezerwacji dokonanych drogą mailową lub przez stronę www, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjne. Przy rezerwacjach dokonanych na portalach rezerwacyjnych obowiązuje regulamin oferty w, której apartament został zarezerwowany.
   • Na życzenie Gościa firma Welcome Properties Sp. z o.o. może wystawić fakturę. Podczas procesu rezerwacji wymagane jest podanie danych do faktury.
   • W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

   Anulacja rezerwacji

   Podany termin jest wiążący dla obu stron. Anulacja rezerwacji złożonych na portalach rezerwacyjnych jest uzależniona od oferty w jakiej rezerwacja została dokonana, natomiast w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.welcomeapartment.pl lub droga elektroniczną na adres: biuro@welcomeproperty.pl, w przypadku anulacji rezerwacji, przepada wpłacona opłata rezerwacyjna.

   1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.
   2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informację odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 9:00 do 18:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 18:00 wiąże się z dodatkowa opłatą w wysokości 100 PLN (sto PLN)
   3. Opuszczenie apartamentu po godzinie 14:00 możliwe jest po uiszczeniu opłaty za całą następną dobę.
   4. Welcome Properties Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
   5. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.
   6. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji.
   7. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ, SESJI FOTOGRAFICZNYCH,WIECZORÓW KAWALERSKICH I WIECZORÓW PANIEŃSKICH.
   8. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Welcome Properties Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
   9. W apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1.500 PLN.
   10. Welcome Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
    • Pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego
    • Przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. dostawy mediów (min. in. prądu, wody, Internetu)
   11. Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Welcome Properties Sp. z o. o. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
   12. Welcome Properties Sp. z o.o. nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w apartamentach.
   13. Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, Welcome Properties Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji, Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
   14. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o.
   15. Welcome Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów pozostawionych w apartamencie podczas pobytu Gościa.
   16. W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 1.000 PLN. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 PLN.
   17. W apartamentach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Welcome Properties Sp. z o.o.

   Awarie

   Welcome Properties Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie podstale z przyczyn niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.

   Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

   W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego. Welcome Properties Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

   RODO

   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie usług opisanych w Regulaminie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Welcome Properties Sp. z o. o. email: biuro@welcomeapartmemt.pl

   W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Welcome Properties Sp. z o.o. wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Gość ma prawo pełnego wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z biuro@welcomeproperty.pl

   Rozstrzyganie sporów

   Rozstrzyganie sporów Prawem właściwym dla sporów pomiędzy spółką, a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Welcome Properties Sp. z o.o.

   Zakończenie

   Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.welcomeapartment.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Goście i inni użytkownicy są zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Welcome Properties Sp. z o.o., tj. od chwili złożenia rezerwacji za pośrednictwem stronny www lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych czy drogą mailową.